کاربرد آن در منابع طبیعی‘ محیط زیست و کشاورزی
در همایش ژئوماتیک ۸۴ مقالات خوبی ارائه شد. فهرست عناوین مقالات ارائه شده به صورت سخنرانی به قرار زیر است:

 ارزیابی پتانسیل تصاویر ماهواره‌ای IRSIC/ID در تهیه وبازنگری نقشه‌های متوسط مقیاس 25000 :‌1

    معصومه خیری

Q ارزیابی قابلیت داده‌های ماهواره‌ای سنجنده ETM در تفکیک اراضی جنگلی مناطق کوهستانی زاگرس (منطقه مورد مطالعه: حوزه سرخاب خرم‌آباد)

   امید عبدی- شعبان شتایی

Q ارزیابی نصب مدل‌های IDW و kriging جهت درونیابی داده‌های سطح آب زیرزمینی دشت میان آب شوشتر

    کاظم رنگزن- مهدی مختاری -مهران شایگان

Q استفاده از آنالیزهای مکانی و آماری سیستم اطلاعات جغرافیایی درکشف تجمع مکانی بیماریها

    محمدسعدی مسگری- زهره معصومی

Q استفاده از داده‌های چندطیفی ماهواره IRS-ID برای شناسایی عوارض موجود در نقشه‌های توپوگرافی پوششی 50000 :‌1

     دادفرمعنوی نامقی-سعید صادقیان-  علیرضا شکیبا

Q استفاده از روش تداخل سنجی راداری در مطالعه زلزله بم و زلزله  Izmit  در ترکیه

     مریم رهنمون- محمدرضاسراجیان-احدتوکلی-محمد رحمتی

Q استفاده از معادلات شبه مشاهده در تعیین دمای سطح

     مهدی مومنی- محمدرضا سراجیان

Q ایجاد تصاویر حرارتی سطح آب خلیج فارس با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Terra-Modis

     مهدی آخوندزاده محمدرضا سراجیان

1

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۸۴ساعت 13:22 PM  توسط عمار رفیعی Ammar Rafiei Emam  |